Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΚΕΘΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αλεξανδρουπόλεως 10 (Δυτική Είσοδος πόλης), 54627 Θεσσαλονίκη