Συμβουλευτικό Kέντρο Βέροιας

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καπετάν Άγρα 3Α, 591 31 Βέροια