ΤΕΜΠΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ, 40006 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

Πρόεδρος: Σίμος Βασίλειος