ΘΑΣΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ, 64004 ΘΑΣΟΣ

Πρόεδρος: Στρατηγέντας Σωτήριος