ΘΕΡΜΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, 57001 ΘΕΡΜΗ

Πρόεδρος: Στυλιανός Αποστόλου