ΘΕΡΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛ.ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, 30008 ΘΕΡΜΟ

Πρόεδρος: Ιωάννα Καλημέρη