ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1, 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόεδρος: Αηδονόπουλος Χαράλαμπος