ΘΗΡΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΗΡΑ, 84700 ΘΗΡΑ

Πρόεδρος: Σιγάλα Καλλιόπη