ΤΗΛΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, 85002 ΤΗΛΟΣ

Πρόεδρος: Καμμά Άννα