ΤΗΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 72, 84200 ΤΗΝΟΣ

Πρόεδρος: Ευγενία Αλοιμόνου