ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΥΛΑΛΟ, 67200 ΕΥΛΑΛΟ

Πρόεδρος: Σμαράγδα Βαχαρέλη