ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Πρόεδρος: Χάιδω Παναγιωτοπούλου