ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Πρόεδρος: Κοτρώνη-Μπαλοδήμου Γεωργία