ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΓΟΠΑΤΗ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Πρόεδρος: Καρούντζου Ελένη