ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 1, 40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Πρόεδρος: Τσαπραλή Βάια