ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 20001 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Πρόεδρος: Μαρία Καλλίρη