ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 21, 50400 ΒΕΛΒΕΝΤΟ

Πρόεδρος: Ιωάννα Τράντα