ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44, 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Πρόεδρος: Συρμούλα Τζήμα