ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 70004 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ

Πρόεδρος: Μαρία Ραπτάκη