ΒΟΪΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛ.ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Πρόεδρος: Νικολέτα Πάτρα