ΒΟΛΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 38001 ΒΟΛΟΣ

Πρόεδρος: Βιολέττα Καντόλα