ΒΟΛΒΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ, 57014 ΣΤΑΥΡΟΣ

Πρόεδρος: Άννα Βασιλειάδου