ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΣΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 22001 ΑΣΤΡΟΣ

Πρόεδρος: Μεταξία Κορδονούρη