ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόεδρος: Γεωργία Παπαδημητρίου