ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 67100 ΞΑΝΘΗ

Πρόεδρος: Βασιλική - Ανδρονίκη Παπαϊωάνου