ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Πρόεδρος: Γεωργία Μαστέλλου – Βασιλάκη