ΥΔΡΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ, 18040 ΥΔΡΑ

Πρόεδρος: Δασκαλάκη Παναγιούλα