ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΖΑΧΑΡΩ, 27054 ΖΑΧΑΡΩ

Πρόεδρος: Δήμητρα Σκαλτσά