ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001 ΖΑΓΟΡΑ

Πρόεδρος: Απόστολος Κοντογιώργος