ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ, 44007 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Κ. Τσουμάνης