ΖΗΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Πρόεδρος: Μαρία Γάλλιου