24.08.2023
}11:00 am
Διά ζώσης

ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

p Διοργάνωση: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ